Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en

overeenkomsten met Manga Brussels

 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen,

en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

 

Bij het gebruiken van onze website www.mangabrussels.be verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat

kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die

rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld

via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is

dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere

doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van

de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Manga Brussels in bepaalde gevallen uw

persoonsgegevens opslaat. Manga Brussels gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 het verlenen van toegang tot onze website;

 het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

 de uitvoering van transacties en diensten;

 relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

 het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

het bepalen van strategie en beleid;

 zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Manga Brussels,

haar relaties en haar medewerkers;

 het verzenden van de nieuwsbrief, alleen als u zich daarvoor heeft opgegeven.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 NAW-gegevens;

 het e-mailadres;

 (mobiel) telefoonnummer;

 cookie ID;

 klik- en surfgedrag;

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en

cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Het kan voorkomen dat Manga Brussels uw

persoonsgegevens langer moet bewaren om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website

verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze

partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij

dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de

uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten

doen.

 

Gegevensbeveiliging

Manga Brussels maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de

verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang

kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang

hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

 

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk

te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘ik ga

akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in

onze privacy- en cookieverklaring. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van

een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder

een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een

cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde

servers van Manga Brussels of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen

(technische of functionele cookies);

• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren

(analytische cookies);

• om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media

cookies).

 

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een

webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden

dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden

opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt

gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Het gebruik van de technische cookies is beschreven in

https://community.shopware.com/Shopware-and-the-GDPR_detail_2061.html

 

 

 

 

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij

inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Het

gebruik van analytische cookies is beschreven in https://community.shopware.com/Shopware-andthe-GDPR_detail_2061.html

 

Advertentie cookies

Wij maken geen gebruik van advertentiecookies.

 

Social media cookies

Wij maken geen gebruik van social media cookies.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies

automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat

cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte

instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig

gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode

automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor

kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor

meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet

van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw

persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te

lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met

ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via

info@mangabrussels.be U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

• het laten corrigeren van fouten;

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

• intrekken van toestemming als u die heeft gegeven;

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

• overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de

verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen

zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy

geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Manga Brussels

Boulevard Anspach 94

1000 Bruxelles

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw

persoonsgegevens.

 

Alle licenties Cijfers Modellen De extra's